Skip to main content

Diktaturerna & vapnen

Egypten

Muhammed Hosni Said Mubarak var Egyptens president och dikator frÄn 1981 fram till den 11 februari 2011 dÄ han lÀmnade presidentposten efter massiva folkliga protester och hÄrd press frÄn den egyptiska militÀren.

Under Mubaraks regim garanterades yttrande-, tryck-, mötes- och föreningsfriheten i författningen, men har i realiteten varit kringskuren. Statsmakten har haft ett stort inflytande över media och över tryckning och distribution, vilket begrÀnsat oppositionspressens frihet. Censur har varit relativt vanligt förekommande och staten kontrollerade Àven alla markbundna TV-kanaler samt tvÄ av de största satellitkanalerna.

Dödsstraff förekommer och har utdöms för allvarligare vÄlds- och narkotikabrott samt terroristbrott. Det finns trovÀrdiga uppgifter om tortyr och övervÄld som lett till dödsfall.

Egypten har ratificerat och undertecknat konventionen om medborgerliga och politiska rÀttigheter (ICCPR) och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rÀttigheter (ICESCR). Landet har ocksÄ ratificerat konventionen om om tortyr (men inte allt).

Demokratistatus 2000-2010: Not free, dvs diktatur, alla Ă„r.

Vapenexport: Krigsmaterielexporten till Egypten 2000-2009 uppgĂ„r till 20 miljoner kronor. Exporten startade (!) 2006 och fortsatte 2007 och 2009. Sverige har endast sĂ„lt sk "Övrig krigsmateriel" under perioden. Enligt ISP avser exporten bland annat ammunition, kamoflageutrustning och utbildningsutrustning. Under 1950-talet sĂ„lde Sverige krigsmateriel för ca 10 miljoner kr till Egypten. Sedan dess har ingen export skett sedan landet "öppnades upp" för krigsmaterielexport 2006 (utöver 66 000 kr 1988).

LÀs mer om vapenexport och diktaturer i vÄrt Faktablad.

Underskrifter

  • -
  • -
  • -
  • -