Skip to main content

Diktaturerna & vapnen

Saudiarabien

Saudiarabien Àr en absolut monarki. Kung Àr Abdullah bin Abdul Aziz som ocksÄ Àr statschef, regeringschef och högste befÀlhavare i armén.

Saudiarabien Àr en av vÀrldens mest hÄrdföra diktaturer. Politiska partier Àr inte tillÄtna, inte heller fackföreningar eller nÄgon form av oppositionsgrupper. Demonstrationer Àr olagliga och det Àr inte tillÄtet att offentligt kritisera vare sig islam eller kungafamiljen. Yttrande-, religions-, rörelse- och föreningsfrihet saknas.

Saudiarabien Àr ett av de lÀnder i vÀrlden som verkstÀller flest avrÀttningar, Àven för brott begÄngna av minderÄriga. Minst 69 personer avrÀttades 2009 enligt Amnesty International. Offentliga avrÀttningar och kroppsstraff, sÄ som spöstraff, förekommer. AvrÀttningarna sker som regel i form av offentlig halshuggning för mÀn och arkebusering för kvinnor. Tortyr, godtyckliga fÀngslanden, bristfÀlliga rÀttegÄngar och undermÄliga fÀngelseförhÄllanden Àr nÄgra av de grova brott mot mÀnskliga rÀttigheter som förekommer.

Saudiarabien har inte ratificerat eller undertecknat konventionen om medborgerliga och politiska rÀttigheter (ICCPR) eller konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rÀttigheter (ICESCR).

Demokratistatus 2000-2010: Not free, dvs diktatur, alla Ă„r.

Vapenexport: Saudiarabien har fÄtt köpa krigsmateriel frÄn Sverige samtliga Är 2000-2010 för sammanlagt 340 miljoner kronor. De senaste Ären har exporten ökat kontinuerligt och 2010 stod ensamt för 246 miljoner kronor. Landet har under perioden öppnats upp för sÄ kallad "Krigsmateriel för strid". 2010 fick man bland annat köpa pansarvÀrnsroboten Bill2 av Saab. 2005 undertecknade Sverige och Saudiarabien ett lÄngtgÄende militÀrt samarbetsavtal. Alliansregeringen hade under 2010 möjlighet att sÀga upp avtalet. En möjlighet man inte utnyttjade.

LÀs mer om vapenexport och diktaturer i vÄrt Faktablad.

Underskrifter

  • -
  • -
  • -
  • -