Skip to main content

Diktaturerna & vapnen

Brunei

Sultan Hassanal Bolkiah av Brunei, vars dynasti har styrt Brunei sedan 1400-talet, Àr statschef tillika premiÀr-, finans- och försvarsminister i Brunei. Sedan 1962 rÄder undantagstillstÄnd som ger sultanen i princip oinskrÀnkt makt.

Medborgarnas civila och politiska rÀttigheter Àr starkt inskrÀnkta. Inga val har hÄllits sedan 1962 och sedan 2001 finns en lag som inskrÀnker yttrande- och pressfriheten. Förenings- och församlingsfrihet existerar knappast i praktiken och att strejka Àr olagligt.

Spöstraff utdöms regelbundet, Àven mot barn. Islam Àr statsreligion och genomsyrar det bruneiska samhÀllet. Friheten att utöva andra religioner Àr starkt begrÀnsad.

Brunei har inte har inte ratificerat eller undertecknat konventionen om medborgerliga och politiska rÀttigheter (ICCPR), konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rÀttigheter (ICESCR) eller konventionen om tortyr.

Demokratistatus 2000-2010: Not free, dvs diktatur, alla Ă„r.

Vapenexport: Sverige har i princip inte sÄlt nÄgot till Brunei under 2000-talet, men under 2010 öppnades landet upp och fick köpa vapen för 157 miljoner kronor, i princip allt sk krigsmateriel för strid. Kontraktet frÄn 2007 omfattar Bofors 57 mm fartygskanoner.

LÀs mer om vapenexport och diktaturer i vÄrt Faktablad.

Underskrifter

  • -
  • -
  • -
  • -